Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περιορισμός των εκπομπών και από άλλους τομείς που εκπέμπουν λιγότερο αλλά περιορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος με άμεσες συνέπειες στην υγεία των πολιτών και την παραγωγικότητα τοπικών οικονομιών

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek