Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περιορισμός άναρχης δόμησης κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 33 του ν. 4759 καθορίζονται οι όροι δόμησης για διάφορες χρήσης εκτός σχεδίου πόλεως, όταν αυτοί δεν τίθενται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό ή από άλλα ειδικά διατάγματα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek