Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διεύρυνση φορολογικής βάσης και ταυτόχρονη ενίσχυση παραγωγικότητας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον απολογισμό διετίας του Υπ. Οικονομικών (Ιούλιος 2021), η κυβέρνηση προχώρησε σε διεύρυνση της φορολογικής βάσης τα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης και σχεδίαζε την περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τα επόμενα χρόνια.

Ο Υπουργός Οικονομικών τον Σεπτέμβριο του 2022 είχε ανακοινώσει την περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία αναφέρει περαιτέρω διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα βοηθήσει στην ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς το βέλτιστο επίπεδο της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης φαίνεται να μην έχει επιτευχθεί.

elGreek