Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περαιτέρω εξειδίκευση προϋποθέσεων σχεδιασμού Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 11 του ν. 4759 εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις σχεδιασμού Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek