Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων τους (επενδύσεις σε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης υγρών και στερεών απορριμμάτων) μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων πράσινης επιχειρηματικότητας με μορφή εγγυήσεων, δανείων, ή επιδοτήσεων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020 – 2030 προτείνεται η παροχή οικονομικών κινήτρων για τον περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με στόχο την ευρύτερη δυνατή εισαγωγή η βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στην παραγωγική διαδικασία.

Η παροχή αυτών των κινήτρων δεν έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα και για το λόγο αυτό η πρόταση αξιολογείται ότι βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek