Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παροχή κινήτρων από το κράτος για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας, οικοτουρισμού και κάθε άλλης μορφής επιχειρηματικότητας που θα υποκαταστήσει θέσεις εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek