Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας μέσω τηλεϊατρικής (και για επείγοντα περιστατικά)

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Η ΚτΠ M.Α.Ε. έχει προκηρύξει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)» συνολικού προϋπολογισμού 36.208.441,50 χωρίς ΦΠΑ. Το έργο αφορά στην Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) – στις 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η ΥΠΕ, ήτοι στην ανάπτυξη ενός συστήματος, επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του (καθώς και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών), το οποίο θα αποτελείται από:
– Τριακόσιους πέντε (305) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ)
– Τριάντα πέντε (35) νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)
– Ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών ΣΤΙΣ-Τ: πεντακόσιες (500)
– Πέντε (5) Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής
– Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ)
– Διαγνωστικό Ιατρικό Εξοπλισμό
– Τρία (3) νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk)
– Ένα (1) Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre), καθώς και
– Λογισμικό Τηλεϊατρικής (Κεντρική Υποδομή – ΣΤΙΑ, ΣΤΙΣ, Ταμπλέτες ΣΤΙΣ-Τ

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek