Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Παρακολούθηση έγκαιρης πληρωμής των εταιριών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το ΠΔ Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.) στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών (Διεύθυνση Α2) περιλαμβάνεται η εισήγηση, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ)– Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ).
Επίσης, περιλαμβάνεται η εισήγηση, ο συντονισμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση προγραμμάτων επιδότησης μαθητών, σπουδαστών ή φοιτητών που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek