Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ορθή και βιώσιμη εκμετάλλευση του φυσικού κεφαλαίου ακολουθώντας το πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών (π.χ. ανάπτυξη οικοτουρισμού, προσέλκυση περιπατητών πτηνών, περιηγητών κλπ.)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek