Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Οργάνωση υπηρεσιών υποστήριξης των αλλοδαπών φοιτητών στα ιδρύματα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στο άρθρο 212 του νόμου 4957 προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek