Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Οργάνωση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ή χωρίς συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις των άρθρων 82 έως 94 του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους του ν. 4692/2020 (Α΄111), ρυθμίστηκαν ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (Ξ.Π.Σ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και την προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πραγματοποίηση των σπουδών τους στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Εγκυκλίου με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Β΄ Μέρους ν. 4692/2020 (Α΄ 111) καθορίζονται τα αναγκαία στοιχεία για την ίδρυση του προγράμματος σπουδών και εισηγείται προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος την ίδρυσή του.

Ενδεικτικά, το ΕΚΠΑ προσφέρει μία σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όπως τα ΒΑ in Archaeology, History and Ancient Greece και Medical Degree in English και τα
Αρχαιολογία και Γεωεπιστήμες – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Erasmus Mundus “Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)” – Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Erasmus Mundus “South European Studies (EUROSUD)” – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Erasmus Mundus «Paleontology, Geoconservation, Applications (PANGEA)»-Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
European Master in Classical Cultures – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
European Master’s Programme on Society, Science and Technology – Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Geographic Information Systems -Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
The Athens MA in Ancient Philosophy-Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά Βασίλεια- Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βυζαντινή Μουσική: Θεωρία και Επιτέλεση-Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία -Εφαρμογές – Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες -Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών- Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές-Νομική Σχολή
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Νομική Σχολή
Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες – Τμήμα Βιολογίας
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διοίκηση Επιχειρήσεων- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, στον Πολιτισμό και στη Μετάφραση- Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση-Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές- Ιατρική Σχολή
Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές εφαρμογές στη Μικροπαλαιοντολογία- Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο-Νομική Σχολή
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας-Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Λατινοαμερικανικές και Ιβηρικές Σπουδές-Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σύγχρονη Φιλοσοφία/Φιλοσοφία της Επιστήμης- Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική- Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές Θεραπείες και Βιοκαινοτομία-Ιατρική Σχολή
Νανοϊατρική -Ιατρική Σχολή
Περιβαλλοντικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία-Τμήμα Χημείας
Προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές και ΜΜΕ- Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία-Τμήμα Θεολογίας
Φιλοσοφία/ειδίκευση «History of Philosophy and Ideas»- Τμήμα Φιλοσοφίας
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek