Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Οργάνωση κατάρτισης εργαζομένων είτε από τον εργοδότη (στον χώρο εργασίας ή έξω από αυτόν) είτε από τους ίδιους τους εργαζόμενους

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρο 33 και 41 του ν. 4921/2022 η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να είναι επιδοτούμενη σε πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον αφορά αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται σε πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει προκηρύξει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και παρέχεται από πάροχο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek