Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκληρωτικός ανασχεδιασμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών με γνώμονα την ενίσχυση επαγγελματικής κατεύθυνσης σε αντικείμενα με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας και σταδιακό περιορισμό ειδικοτήτων, όπου αναμένεται υπερβάλλουσα προσφορά αποφοίτων

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek