Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκληρωμένη μελέτη για την αναγνώριση περιοχών υψηλής τρωτότητας και ευπάθειας σε όλη την Ελλάδα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4936/2022 θεσπίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των νέων κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, από την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ διευκρινίζεται ότι, ως ζώνες υψηλής τρωτότητας, θεωρούνται οι περιοχές
που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας, καθώς και οι περιοχές που βρίσκονται πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή Δασών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek