Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου. Αναβάθμιση υφιστάμενων σιδηροδρομικών διασυνδέσεων.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, το σιδηροδρομικό δίκτυο επεκτείνεται και υπάρχουν 10 υπό εξέλιξη έργα και 9 μελλοντικά έργασε όλη την ελληνική επικράτεια που θαολοκληρωθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως έχει εφαρμοστεί μερικώς, καθώς τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

elGreek