Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών της χώρας με το ηπειρωτικό σύστημα και εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας σε δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Η ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δύο έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο είναι αυτά της διασύνδεσης των Κυκλάδων και της διασύνδεσης της Κρήτης.
Όσον αφορά τις Κυκλάδες ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες τρεις φάσεις και απομένει η Δ’ φάση του έργου. Στην περίπτωση της Κρήτης η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί μέσω δύο διασυνδέσεων. Η πρώτη, που συνδέει την Κρήτη με την Πελοπόννησο, έχει ήδη τελειώσει ενώ η δεύτερη διασύνδεση η οποία είναι μεταξύ Αττικής και Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είναι μέσα στο 2023. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Σκιάθου ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ενίσχυση του συστήματος στα νησιά του Ιονίου.
Η συνέχεια των ηλεκτρικών διασυνδέσεων περιλαμβάνει τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek