Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκλήρωση σχεδίων εξυγίανσης άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και δημιουργίας σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4982/2022 (Μέρος Α) Ενισχύεται η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.) από αξιόπιστους επενδυτές, χωρίς πολύπλοκες εδαφικές προϋποθέσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της κάθε περιοχής για διασύνδεση των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) με προμηθευτές και καταναλωτές, ενώ ενισχύεται η δημιουργία «πράσινων» Ο.Υ.Μ.Ε.Δ..

Στόχοι της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση ίδρυσης Ε.Π. και σε μικρότερες εκτάσεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνοοικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της κάθε περιοχής για διασύνδεση του Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. με προμηθευτές και καταναλωτές.

Στο άρθρο 20 παρατίθενται αναλυτικά οι ειδικότερες ρυθμίσεις και οι αποκλίσεις από τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης (Ε.Π.Ε.). Για την ανάπτυξη των Ε.Π.Ε., προηγείται η ανάδειξη της περιοχής ως Άτυπης Βιομηχανικής συγκέντρωσης (Α.Β.Σ.), μέσω μελέτης που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της περιοχής και τα προτεινόμενα έργα και όρια. Λόγω της ως άνω προϋφιστάμενης αναγνωρισμένης κατάστασης της έκτασης ως Α.Β.Σ., επί της οποίας θα εγκατασταθεί το Ε.Π., οι συντελεστές είναι όλοι μειωμένοι σε σχέση με τις γενικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις ηπιότερες, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν, αν όχι ως κίνητρο, τουλάχιστον όχι ως ανάχωμα για την ένταξη της έκτασής τους στο οργανωμένο και ρυθμισμένο πλαίσιο των Ε.Π..

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek