Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ολοκλήρωση μετάβασης στο target model και τη λήξη του υφιστάμενου μηχανισμού στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο τέλος του 2020 και προσεκτικός σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek