Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Οι διαδικασίες χωροταξικού σχεδιασμού να εξετάζουν ζητήματα φέρουσας ικανότητας, αειφορείας, και ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek