Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Νομοθετικό πλαίσιο για τα συμβατικά έργα να τροποποιηθεί ενσωματώνοντας τα θετικά στοιχεία ατού για τον Σύνδεσμο Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek