Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης με την παροχή θετικών κινήτρων ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστική για τις επιχειρήσεις η εγκατάσταση σε πάρκα. Έμφαση στην ποιότητα υποδομών και στο ύψος χρεώσεων σε βιομηχανικά και επιχειρηματικά πάρκα με γνώμονα την αύξηση ελκυστικότητας για τις επιχειρήσεις.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek