Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Να διευρυνθεί και να ενισχυθεί το φορολογικό κίνητρο εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, ώστε να περιλάβει τη διανοητική ιδιοκτησία γενικότερα και να φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή τα συναφή κέρδη.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek