Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία στην κατανάλωση

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4935/2022 θεσπίζονται ρυθμίσεις απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, για συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων (μετασχηματισμός επιχείρησης, συνεργασία επιχειρήσεων κατά την έννοια της αξιολογούμενης ρύθμισης, εισφορά ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία).

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς αν και θεσπίζονται ορισμένες φοροαπαλλαγές στην εργασία, αυτές αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ενώ ταυτόχρονα το βάρος δεν φαίνεται να μετατοπίζεται στην κατανάλωση.

elGreek