Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε κυκλική

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 16 του ν. 4819/2021 προωθούνται και υποστηρίζονται μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, ενώ ενθαρρύνονται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και προβλέπεται η λήψη μέτρων για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.

Η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ο σχεδιασμός της μετατροπής της ελληνικής οικονομίας σε κυκλική έχει γίνει, ωστόσο η ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι μακροχρόνια.

Πηγές

elGreek