Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μεταρρύθμιση και διεύρυνση επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Θέσπιση δυνατότητας συμμετοχής τρίτων σε ανοιχτά επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek