Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στις επιμέρους σχολικές μονάδες (διευθυντές και υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4823 (ειδικότερα άρθρα 3 και 5) προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η διοικητική υπαγωγή των επιμέρους υπηρεσιών στις βαθμίδες της διοικητικής ιεραρχίας. Αποκεντρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών και πρακτικής άσκησης.

Ακόμη, με το άρθρο 77 προβλέπεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Επίσης, η κανονιστική διάταξη που ρυθμίζει τα κριτήρια αξιολόγησης έχει εκδοθεί (ΥΑ 995//2023).

Ωστόσο, το νομοσχέδιο εισάγει νέες αρμοδιότητες που συνδέονται με την αυτονομία, παρά μεταβιβάζει ήδη υπάρχουσες αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση στα σχολεία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek