Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μείωση επιβάρυνσης από εισφορές που κατευθύνονται στον διανεμητικό πυλώνα (κύρια και επικουρική σύνταξη)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) προβλέφθηκε η μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Με το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 προβλέφθηκε για το έτος 2021, η περαιτέρω μείωση κατά 3,00 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ενώ με το άρθρο 81 του ν. 4826/2021 (Α. 160) η μείωση αυτή παρατάθηκε και για το έτος 2022.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 4997/2022, από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, οι οποίες συνεισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται μόνιμα στα μειωμένα ποσοστά που είχαν προβλεφθεί από το άρθρο 48 του ν. 4670/2020, το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 81 του ν. 4826/2021

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek