Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μείωση ανώτατου ορίου εισοδήματος επί του οποίου επιβάλλονται αναλογικές ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς εργαζομένους ώστε να προσεγγίσει τους μέσους όρους στην ΕΕ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek