Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Μακροπρόθεσμη στρατηγική από το κράτος με κύριο άξονα την ψηφοποίηση υπηρεσιών δημοσίου, βελτίωση των υποδομών συνδεσιμότητας, δημιουργία κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης) ξεις» (Α’ 82) εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με τους ακόλουθους στόχους: (α) προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, (β) τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και (γ) προστασία των τελικών χρηστών – καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ελέγχεται η μακροπρόθεσμη στρατηγική ψηφιοποίησης που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγές

elGreek