Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Λειτουργία μηχανισμών αγοράς όσο αφορά την διαχείριση της ζήτησης (demand response)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek