Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Σταδιακά υψηλότερο μερίδιο περιβαλλοντικών φόρων στο μείγμα εσόδων, χωρίς επιβολή νέων φόρων κατανάλωσης στα ορυκτά καύσιμα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον άρθρο 4 της τροπολογίας Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ενεργειακές ρυθμίσεις προβλέπεται επιβολή τέλους επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης diesel, με εξαίρεση του χρησιμοποιούμενου ως καυσίμου θέρμανσης (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 τα έσοδα από το πράσινο τέλος στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης diesel, προβλέπονται στα 101 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς αν και η εισαγωγή του φόρου είναι προς την κατεύθυνση της πρότασης, τα 101 εκ. ευρώ ως έσοδα αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,2% των εσόδων από φόρους, δηλαδή ένα μικρό μέρος του μείγματος των φορολογικών εσόδων.

elGreek