Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κοινωνική επιχειρηματικότητα με δράσεις όπως: Στήριξη κοινωνικής διάστασης της επιχειρηματικότητας με δημόσιους πόρους στις κοινωνικές επιχειρήσεις που συνεισφέρουν σε συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους και σε επιχειρηματικά σχέδια που προέρχονται από ευπαθής ομάδες του πληθυσμού. Στήριξη της επιχειρηματικότητας των ευπαθών ομάδων μέσω εγγυοδοσίας πιστώσεων (microfinance) που διαχειρίζονται από εξειδικευμένα ιδρύματα επιχειρηματικής συμβουλευτικής (mentoring).

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας προβλέπεται η ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣEπ) Ένταξης για την ένταξη ατόμων με αναπηρία, που φοιτούν στις σχολές για άτομα με αναπηρία/ίες, ΟΑΕΔ, στην αγορά εργασίας.

Το εύρος της πρόβλεψης αυτής είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και συνεπώς αξιολογείται ότι η πρόταση δεν εφαρμόστηκε.

elGreek