Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κινητροδότηση για την εφαρμογή λύσεων προσαρμογής σε οικιακό επίπεδο (π.χ. πράσινες ταράτσες) και πιθανή σύνδεσή της με προγράμματα κινήτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek