Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Διαμόρφωση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής για ένα εθνικό σήμα (brand) που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4875/202 παρέχεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες της χώρας να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική προβολή της χώρας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα σύμπραξής τους με τον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχης με αυτή που ήδη διαθέτει και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), με στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων συνδιαφήμισης, συμπαραγωγής και λοιπών συναφών.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς ενώ δημιουργείται το πλαίσιο συνεργασίας, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως η πρόταση για υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής για ένα εθνικό σήμα (brand) που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

Πηγές

elGreek