Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καταβολή bonus σε περίπτωση διατήρησης της θέσης εργασίας για 6 μήνες από τον καταρτισθέντα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek