Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Λειτουργία αξιόπιστης Αρχής για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων που θα εναρμονίζονται με τις πραγματικές αξίες της αγοράς

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Υπ. Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2021 έχει συγκροτηθεί Ομάδας Εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση του αποτελέσματος της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών σε λοιπούς – πλέον του ΕΝΦΙΑ – φόρους, σε τέλη, σε κοινωνικά επιδόματα και σε λοιπές προϋποθέσεις, και, αφετέρου, για τη διατύπωση προτάσεων, όπου απαιτηθεί και κριθεί αναγκαίο, για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek