Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κατάργηση στρεβλώσεων στη φορολόγηση ομαδικών και ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στόχος είναι ι η εναρμόνιση της φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των συνταξιοδοτικών προϊόντων των πυλώνων 2 και 3, με παρόμοια χαρακτηριστικά, για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ιδιωτική αγορά συνταξιοδότησης που επηρεάζουν την επιλογή «πελατών», η οποία επί του παρόντος βασίζεται μόνο στα φορολογικά κίνητρα.

Ωστόσο, η δράση έχει ανακοινωθείσα από το 2021 αλλά δεν έχει νομοθετηθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek