Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κατάλληλα σχεδιασμένες πολιτικές ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά μεταναστών που εγκαθίστανται στην χώρα μας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με διαθέσιμα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της UNICEF έως και το 95% παιδιών με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Παράλληλα, κάθε χρόνο λειτουργούν τάξεις υποδοχής μέσω των ετήσιων πράξεων: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία».

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek