Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Κατάθεση ασφάλιστρων μαζί με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισής τους σε ένα καταπίστευμα trust fund που δεν θα χρησιμοποιείται από το κράτος για άλλους σκοπούς. Υποχρέωση καταπιστεύματος να επενδύσει και να κατανομίσει τα κεφάλαια μαζί με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές σε πολλούς διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων. Ισχύ συστήματος από άτομα που είναι τώρα 30, με ασφάλιστρο που θα οδηγεί σε πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek