Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καλύτερη επιλογή στην είσοδο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού με αδιάβλητες διαγνωστικές διαδικασίες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek