Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καλύτερη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων που προσφέρουν προγράμματα εφαρμοσμένων σπουδών και επιχειρήσεων. Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια ως προς την επιτυχή απασχόληση των φοιτητών από τις επιχειρήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Τον Φεβρουάριο του 2023 παρουσιάστηκε το πρώτο Επαγγελματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” του ΕΜΠ με φορέα χρηματοδότησης τον Όμιλο Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη μέχρι να ακολουθήσουν και άλλες σχετικές δράσεις.

elGreek