Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καλύτερη αντιστοίχιση πόρων που παρέχονται σε ένα δήμο ή μια περιφέρεια (και στις αρμοδιότητές τους) από την κεντρική διοίκηση και καθορισμός τους μέσω διαφανούς διαδικασίας.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek