Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καλύτερη άσκηση επιτελικού και συντονιστικού ρόλου κεντρικής διοίκησης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η ανάθεση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος της διαγωνιστικής διαδικασίας διαμορφώνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ώστε το Υπουργείο να επικεντρωθεί στον επιτελικό και συντονιστικό του ρόλο.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek