Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθορισμός χρήσης γης σε όλη την επικράτεια. Κατάρτιση και θεσμοθέτηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει αναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για περίπου 800 Δημοτικές Ενότητες με την κάλυψη του 80% από τις συνολικά 1.135 Δημοτικές Ενότητες της χώρας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου οι μελέτες για το σύνολο της χώρας θα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί μέχρι το 2025, ενώ ήδη έχουν δημοπρατηθεί 113 από αυτά.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως υπό εφαρμογή.

elGreek