Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθορισμός συμβατικότητας μεταξύ Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών τοπικών πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek