Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθορισμός σαφών στρατηγικών κατευθύνσεων για την τουριστική ανάπτυξη, με τις οποίες κανόνες κατάρτισης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων να είναι συμβατοί

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek