Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθορισμός σαφών κανόνων και οδηγιών για τον χωροταξικό σχεδιασμό που να μην αλλάζουν συχνά

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων παρουσιάζουν αναλυτικά τις διαδικασίες κατάρτισης των σχεδίων προσφέροντας ένας σαφές πλαίσιο κανόνων και οδηγιών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek