Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Καθιέρωση προγράμματος παιδικής μέριμνας και ανάπτυξης, προσφέροντας υπηρεσίες από το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μέχρι την έναρξη δημοτικού

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 48-50 του ν. 4921/2022 θεσπίζεται πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για παροχή χρηματοδότησης μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, για δημιουργία και εξοπλισμό χώρων φύλαξης και φροντίδας βρεφών και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για στελέχωση του χώρου βρεφονηπιοκόμους, προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες και γένει την οικογένεια.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek