Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θεσμοθέτηση αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους CO2, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek