Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση κινήτρων για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε εγχώριες μικροεπιχειρήσεις, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία και εφαρμόζεται σε σειρά από κράτη μέλη της ΕΕ

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek